දවස් 05ක් ඇතුළත Photography ගැන උපරිම දැනුමක් සහ අත්දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන් පාඨමාලා අන්තර්ගතයක් සහිතව තමයි Learn Fast > > Online Photography Training එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ.

ඔයා නිතරම Photo ගන්න කෙනෙක්ද?

හැමෝම ගන්න Photo වලට වඩා ලස්සනට වෙනස් විදිහකට Photo ගන්න කැමති කෙනෙක්ද? 


නැත්නම් Photography විෂය කලාවක් ලෙස, රැකියාවක් ලෙස හෝ විනෝදාංශයක් ලෙස කිරීමට ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවද?

 

මේ ඕනිම කෙනෙක්ට ගැළපෙන විදිහට තමයි

Online Photography Course එක 

නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ.

පහත තියෙන හැමදේම Online photography Training එකේදී ඔයාට ඉගෙනගන්න පුළුවන්, අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න...

🔴 ඇත්තටම Photography කියන්නෙ මොකක්ද?
🔴 ආකර්ෂණීය ලෙස Photo ගන්නෙ කොහොමද? 
🔴 ඕනෑම කැමරාවකින් ෆොටෝ ගන්නෙ කොහොමද?
🔴 විශිෂ්ට Photographer කෙනෙක් වෙන්නෙ කොහොමද? 
🔴 පියවර 03න් Perfect Photo ගන්නෙ කොහොමද?
🔴 රූප සංරචනය (Composition) කරන්නෙ කොහොමද?  
🔴 කැමරාවේ Settings හරියටම හදාගන්නේ කොහොමද? 
🔴 Photography ගැන ඔබට ඇතිවෙන ගැටළු?  
🔴 ඕනෑම තේමාවකට Photo ගන්නෙ කොහොමද?
🔴 බිස්නස් වැඩකදී බජට් එක හදාගන්නේ කොහොමද? 
🔴 වෘත්තීමය ලෙස ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කරන්නෙ කොහොමද? 
🔴 Photo Shoot එකක් හරියටම ප්ලෑන් කරන්නෙ කොහෙමද?

 

 

විස්තර දැනගන්න Call / WhatsApp කරන්න

072 073 5000

LEARN FAST > > ONLINE PHOTOGRAPHY TRAINING

විස්තර දැනගන්න Call / WhatsApp කරන්න

072 073 5000

Learn Fast Photography Training එකට

ලියාපදිංචි වෙන්නෙ කොහොමද?

සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුවෙන් පළමු වාරිකය පමණක් (රු.5,000ක්) අපගේ ගිණුමට බැර කිරීමෙන් ලියාපදිංචි වෙන්න.

බැංකුව හා ශාඛාව: Sampath Bank - Kalutara                                        

ගිණුමේ නම: Academy of Photography                                              

ගිණුම් අංකය: 1050 1402 3718


1. ගිණුමට මුදල් බැර කළ විගස රිසිට් පතේ පින්තූරයක් අපට එවන්න.
2. දුරකතන ඇමතුමක් ලබා දී මුදල් දැමූ බව තහවුරු කරගන්න.
3. සීමිත සිසුන් පිරිසක් පමණක් බඳවා ගන්නා බැවින් අගෝස්තු 20 පෙර මුදල් බැර කරන්න.

4. සම්පූර්ණ ගාස්තුව රු.10,000ක් පමණයි

5. ප්‍රායෝගික අභ්‍යාස අවශ්‍ය නම් පමණක් අමතර රු.5,000ක් ගෙවා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. (රජය අවසර දුන් සැනින් සියලුම ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ආරම්භ කරනවා)