ඔයා නිතරම Photo ගන්න කෙනෙක්ද?

හැමෝම ගන්න Photo වලට වඩා ලස්සනට වෙනස් විදිහකට Photo ගන්න කැමති කෙනෙක්ද? 


නැත්නම් Photography විෂය කලාවක් ලෙස, රැකියාවක් ලෙස හෝ විනෝදාංශයක් ලෙස කිරීමට ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවද?

 

මේ ඕනිම කෙනෙක්ට ගැළපෙන විදිහට තමයි

Online Photography Training එක 

නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ.

පහත තියෙන හැමදේම Online Photography Training එකේදී

ඔයාට ඉගෙනගන්න පුළුවන්...

🔴 ඇත්තටම Photography කියන්නෙ මොකක්ද?
🔴 ආකර්ෂණීය ලෙස Photo ගන්නෙ කොහොමද? 
🔴 ඕනෑම කැමරාවකින් ෆොටෝ ගන්නෙ කොහොමද?
🔴 විශිෂ්ට Photographer කෙනෙක් වෙන්නෙ කොහොමද? 
🔴 පියවර 03න් Perfect Photo ගන්නෙ කොහොමද?
🔴 රූප සංරචනය (Composition) කරන්නෙ කොහොමද?  
🔴 කැමරාවේ Settings හරියටම හදාගන්නේ කොහොමද? 
🔴 Photography ගැන ඔබට ඇතිවෙන ගැටළු?  
🔴 ඕනෑම තේමාවකට Photo ගන්නෙ කොහොමද?
🔴 බිස්නස් වැඩකදී බජට් එක හදාගන්නේ කොහොමද? 
🔴 වෘත්තීමය ලෙස ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කරන්නෙ කොහොමද? 
🔴 Photo Shoot එකක් හරියටම ප්ලෑන් කරන්නෙ කොහෙමද?

 

 

Training එකට Join වෙන්න කැමති නම්,  WhatsApp  කරන්න

තවත් විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් Call කරන්න - 072 073 5000

Learn Fast Photography Training එකට

ලියාපදිංචි වෙන්නෙ කොහොමද?

සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුවෙන් පළමු වාරිකය පමණක් (රු.5,000ක්)

අපගේ ගිණුමට බැර කිරීමෙන් Training එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්.

බැංකුව හා ශාඛාව: Sampath Bank - Kalutara

ගිණුමේ නම: Academy of PhotographY

ගිණුම් අංකය: 1050 1402 3718


1. ගිණුමට මුදල් බැර කළ විගස රිසිට් පතේ පින්තූරයක් අපට එවන්න.
2. දුරකතන ඇමතුමක් ලබා දී මුදල් දැමූ බව තහවුරු කරගන්න.

3. සම්පූර්ණ ගාස්තුව රු.10,000ක් පමණයි

 

Training එකට Join වෙන්න කැමති නම්,  WhatsApp  කරන්න

තවත් විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් Call කරන්න - 072 073 5000